หน้าหลัก

BSQM TODAY

ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2560-2561

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
  “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”
 • ระหว่าง บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป กับ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพแห่งชาติ
 • ระหว่าง บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

องค์กรให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในระดับแนวหน้าของประเทศ

ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพ

การบริหารงาน BSQM GROUP

หลักการของเรามีดังนี้


Management

เน้นการบริหารและบริการที่มีความเป็นสากลด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ที่รู้ลึกในบริการและการให้คำปรึกษาเพื่อนำส่งสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ

442
Modernization

มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ


Strength
ยึดหลักการนำองค์กรสู่ความเข้มแข็งและเติบโตด้วยหลักปรัชญาความพอเพียง และการบริหารงานบนฐานการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

VISIT US

 
 • placeholder-black-shape-for-localization-on-maps 16/3 ซ.หมู่บ้านชวนชื่น ถ.มาเจริญ
           เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 • email bsqmcustomer@yahoo.com
 • wassap-logo-button 02-431-2436 

BSQM GROUP เชื่อมั่นว่าการพัฒนาองค์กรด้วยความรู้และปัญญา
จะนำมาซึ่งความยั่งยืน และคุณค่าที่ไม่รู้จบแก่องค์กร

องค์กรในเครือข่าย
BSQM GROUP คือบริษัทแม่ของ DigitalAsia และ HarvardAsia

พันธมิตรของ BSQM