การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนขนุน 17-19 ม.ค. 60

IMG_1485

  • การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลควนขนุน
  • ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 2560
  • ณ โรงพยาบาลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
  • บรรยายโดย ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง และ Mr.Choy Kar Wai, Abel