การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดแนวทางและแผนดำเนินงานการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น