บริการศึกษาต่อต่างประเทศ

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ

classroom

บริการศึกษาต่อต่างประเทศ 


ฮาร์วาดเอเชีย

  • ที่ฮาร์วาดเอเชียเราไม่ใช่แค่แนะแนวการศึกษาต่อ แต่เรานำพาไปเรียนรู้ในที่ที่ดีที่สุดเรามีพันธมิตรมหาวิทยาลัยทั่วโลกรองรับการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งการเรียนต่ออังกฤษเรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อออสเตเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนนาดา เรียนต่อสิงคโปร์ และ การวางแผนเรียนต่อในที่ที่คุณสนใจเฉพาะ

ฮาร์วาดเอเชีย

  • ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแนะแนวศึกษาต่อ ต่างประเทศ จงมีความเชี่ยวชาญในด้านให้คาปรึกษาและข้อมูลที่แม่นยาและมี ความเข้าใจความต้องการของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อเป็นอย่างดีท่านจึงสามารถ วางใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากมืออาชีพ

*ฟรีให้คาปรึกษาด้านหลักสูตรและแนะนำสถาบันการศึกษา

*ฟรีดำเนินการสมัครเรียน  

*ฟรีดำเนินการเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่า

*ฟรีดำเนินการจัดหาที่พัก  

*ฟรีดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน

*ช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆตั้งแต่เริ่มสมัครจนกระทั่งเรียนจบ

  • ดำเนินการแบบครบวงจร เตรียมเอกสารการสมัครเรียน การ เตรียมตัวทางวิชาการและการใช้ชีวิตการเป็นพี่เลี้ยงให้ในปีแรกของ การศึกษา การติดตาม ประเมินผล
  • สอบถามข้อมูลรายละเอียดคอร์สเรียนและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆได้ที่ ฝ่ายการบริการศึกษาต่อต่างประเทศหรือติดต่อนักการศึกษา

ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง นักการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา


*BSQM GROUP คือบริษัทแม่ของ HarvardAsia