บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรม

4698898456614

บริการการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

ที่ HARVARD ASIA


ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีทีมบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานการให้คำปรึกษาทั้งใน และระหว่างประเทศ เป็นบุคลากรประจำของบริษัททีมีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากกว่า 30 คน และมีที่ปรึกษาประจำของบริษัท อีกกว่า 50 คน มีที่ปรึกษาเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ที่ปรึกษาทุกคนของบริษัท ถือปรัชญาในการทำงานทางด้านที่ปรึกษาคือ “นำเสนอความรู้ขั้นปฏิบัติการในระดับเป็นเลิศจากทั่วโลก โดยที่ปรึกษาเชี่ยวชาญ ที่มีศักยภาพการถ่ายทอดความรู้อย่างมืออาชีพ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข”

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีหลักสูตรการฝึกอบรมหลากหลายประเภททั้งในรูปแบบของ In-house  Training และ public training และการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง มากกว่า 200 หลักสูตร และมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน อีกกว่า 30 หลักสูตร และ ในแต่ละปีจะมีหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบพัฒนามากกว่า 20 หลักสูตร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งในระดับประเทศ อาเซียน เอเชีย และระดับโลก

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีพันธมิตรเครือข่ายระหว่างประเทศในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการฝึกอบรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางปัญญาแก่ลูกค้ามากกว่า 30 องค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ บริษัทชั้นนำ ทั้งใน และระหว่างประเทศ

ฮาร์วาดเอเชีย

  • มีบริการการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสาสนเทศที่ทันสมัยทั้งระบบ Internet ,web application , VDO Streaming ,e-Learning ที่ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และเรียนรู้ได้จากทั่วโลก ในหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์อีกมากกว่า 30 หลักสูตร เพียงแค่ลงทะเบียนบริการกับเรา ความรู้และปัญญาจะถูกส่งถึงท่านทั่วทุกพื้นที่ในโลกใบนี้

ด้วยความพร้อมระดับโลกทางด้านการฝึกอบรม และพัฒนาที่เรามี เราจึงมั่นใจได้ว่า เราสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะ และปัญญาแก่บุคลากร และทุกองค์กร ที่ไว้วางใจ ให้เราดูแล

“Harvard Asia แหล่งนวัตกรรมทางความรู้และปัญญาของเอเชียระดับโลก”


*BSQM GROUP คือบริษัทแม่ของ HarvardAsia